poniedziałek, 18 maja 2009

Nelson Evergreen

Nelson Evergreen. Remember this name - it will be huge. Most people who read "New British Comics #1" said that Nelson's art is the best of the best of the best... Well, it's definitely better than good.
A few links if you would like to become a Nelsomaniac, just like me. Most obvious ones are: nelson-evergreen.blogspot.com and nelson-evergreen.com. Sometimes he also posts at bloodygodawfulbands.blogspot.com and appears on supercomicsadventuresquad.blogspot.com - the link follows to his hilarious "Shadowquake and Shnookie". Love can be tough.

There's plenty of Nelson for everyone.


Nelson Evergreen. Zapamiętajcie to nazwisko - z pewnością usłyszycie o nim jeszcze nie raz. Większość osób, które czytały "New British Comics #1" stwierdziło, że jego rysunki są najlepszymi z najlepszych z najlepszych z najlepszych... Z pewnością są lepsze od bycia po prostu "dobrymi".

Podaję kilka linków, jeśli przypadkiem chcielibyście zostać Nelsonomaniakami, tak jak ja. Najlepiej zacząć od: nelson-evergreen.blogspot.com i nelson-evergreen.com. Czasem coś pojawia się także na bloodygodawfulbands.blogspot.com oraz supercomicsadventuresquad.blogspot.com - link prowadzi prosto do znakomitego komiksu "Shadowquake and Shnookie". Miłość nie jest łatwa.

0 komentarze:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP